Project Description

 MATRIEKUITSLAE 2016 (na hermerk)

ONS VIER 97 JAAR VAN AFFIE-SUKSES!

  • 31 jaar 100%  slaagsyfer
  • 208 kandidate behaal 755 onderskeidings, plus 20 onderskeidings in Alpha Wiskunde
  • Dit is 3,6 onderskeidings per leerder
  • AHMP is die skool met die MEESTE ONDERSKEIDINGS in die land!
  • 96,5% slaag met universiteitsvrystelling
  • Die groepgemiddeld is 76.5%

Die onderstaande 11 vakke en personeel van Affies het toekennings ontvang   vir die beste prestasie in die Tshwane–Suid Distrik:
Visuele Kuns: mev. Renee de Beer;
Gasvryheidstudies: mev. Davina Bauer (beste in Gauteng);
Besigheidstudies: mevv. Isabel Troskie & Liezel van der Watt; Engels Huistaal: mev. Erica Pauer;
Engels (Eerste Addisionele Taal): mevv. Simone Fanze & Ria Hugo; Afrikaans: mevv. Elizabeth Grebe & Marguerite Swanepoel; 
Geografie: me. Corna Buys; Wiskunde: mev. Beatrice Kotze;
Fisiese Wetenskap: mev. Ina Bosman (beste in Gauteng);
Lewenswetenskap: mev. Sandra Louw  (beste in Gauteng);
Rekeningkunde: mev. Stefanie Visser.

Affies se top matriek van 2016 is Marlie Harris wat slaag met ‘n 96,2%- gemiddeld. Sy behaal 100% in  Wiskunde  en Fisiese Wetenskap, plus 99% vir  Rekeningkunde en Alpha Wiskunde.