Project Description

VAKKEUSES

GRAAD 8 & 9

Al die verpligte vakke

KIES ENIGE 2 (Skeppende Kunste):

  • Musiek
  • Drama
  • Kuns

KIES EEN VERRYKINGSVAK:

Frans

Duits

Gasvryheidverryking

Rekenaarvaardigheid

Netbalakademie (onderhewig aan keuring)

Hokkie-akademie (onderhewig aan keuring)

GRAAD 10, 11 & 12

Afrikaans Huistaal

KIES:    Engels Huistaal OF Engels Eerste Addisionele Taal

Lewensoriëntering

KIES:    Wiskunde OF Wiskunde Geletterdheid

KIES 3 Keusevakke*:

Frans

Duits

Musiek

Visuele Kuns

Ontwerp

Rekeningkunde

Besigheidstudies

Fisiese Wetenskap

Lewenswetenskap

Geskiedenis

Geografie

Gasvryheidstudie

Rekenaartoepassingstegnologie

Inligtingstegnologie

Dramatiese Kunste

LW: Gr 8 – 12

  • KEUSEVAKKE: Alle vakkeuses is onderhewig aan roostervereistes en klasgroottes.