Project Description

RUITERSPORT

Ruitersport by AHMP gee ruiters die geleentheid om binne skoolverband in die SANESA-liga in die Gauteng Tshwane-gebied te kompeteer.

Ruiters ontvang erkenning vir hulle prestasie in die liga en ook as hulle provinsiale of nasionale kleure verwerf.

Hoewel Ruitersport in ‘n groot mate ‘n individuele sport is, waaraan ruiters net kan deelneem as hulle toegang het tot ‘n ponie/perd en eie kostes kan dra vir deelname, het AHMP ‘n Affie-ruitersklub waar die skool, ouers en ruiters saamwerk om ruitersport te koördineer, bevorder en lekker te maak vir almal.

Die entoesiatiese ruitersportgroep van AHMP het geweldig gegroei oor die laaste paar jaar. Die ruiters presteer nie net in die SANESA-liga waar heelwat ruiters die provinsiale en nasionale kompetisies haal nie, maar ook in uithouritte, “saddleseat” en “vaulting” op internasionale vlak, waar AHMP al ‘n hele paar Springbokke opgelewer het.

Vir meer inligting oor AHMP-ruitersport en deelname aan SANESA, stuur u e-pos na affieruitersport@gmail.com