Project Description

SKRYFKOMPETISIES en OLIMPIADES

By Afrikaanse Hoër Meisieskool doop ons graag ons penne in Blou-Affie-ink!

Die eerste faset van ons blou-kultuurdiamant op ons KULTUURKALENDER is die LANDWYE AFRIKAANS-OLIMPIADE, die FAK: AFRIKAANS NASIONALE SKOLE-EKSPO,  die POORT- en ander SKRYFKOMPETISIES.  Groot getalle leerders van die Afrikaanse Hoër Meisieskool neem aan dié kompetisies deel en is gereeld jaarliks onder die landwye toppresteerders!

 • AFRIKAANS-OLIMPIADE:

Die Afrikaanse Hoër Meisieskool skryf jaarliks ongeveer 300 deelnemers (± 200 seniors en ± 100 juniors) aan die Afrikaans-olimpiade in. Dié olimpiade skerp leerders se begrips- en leesvermoë op. Die Afrikaans-olimpiade is gebaseer op die Departement van Basiese Onderwys se NKABV. Om dié rede vorm die Afrikaans-olimpiade ‘n bydraende leer-geleentheid tot die Afrikaans-kurrikulum!

Die volgende leerlinge kry kleure of erekleure vir Afrikaans Olimpiade: Annemie du Plooy, Ariana Eybers, Kara le Roux, Chrystal Olckers, Rachelle Stoffberg en Nina Swart

PRESTASIES: Die Afrikaanse Hoër Meisieskool het die afgelope 10 jaar drie nasionale wenners en veel meer toppresteerdes opgelewer en persentasiegewys verskyn die meeste Affie-leerders se name op die jaarlikse NASIONALE TOPPRESTEER-lys!

CJ Langenhoven het nie verniet

die gedagte nagelaat nie dat

“AFRIKAANS ONS PÊREL VAN GROOT WAARDE IS!”

 • FAK: AFRIKAANS NASIONALE SKOLE-EKSPO:

Met die FAK se AFRIKAANS NASIONALE SKOLE-EKSPO word die leerders van hierdie Blou-hartland, die Afrikaanse Hoër Meisieskool, se kreatiwiteit gekielie:

 • ons SKRYF Kortverhale, Gedigte, Dagboeke en Historiese Opstelle – in Afrikaans;
 • ons SKILDER en SKRYF Resensies oor die Afrikaanse Filmwêreld en Ontwerp Advertensies oor enige Afrikaanse Film – in Afrikaans, en
 • ons SKRYF selfs ‘n Fiktiewe Geïllustreerde Kinderstorie wat uit die Anglo-Boereoorlog, die Groot Trek of die VOC-tydperk dateer – alles in Afrikaans!

                        Al skrywende word Afrikaans ons leeftaal!

Afrikaans is vir ons, soos vir Breyten  Breytenbach,

‘n speelse taal, ‘n toortaal,

   ‘n bakgat taal, ‘n hele orkes”!

 • POORT (aangebied deur die SA Stigting vir Wetenskap en Kuns) en ander SKRYFKOMPETISIES:
 • PRESTASIES: Vanjaar het Affies uitstekend presteer by die Akademie vir Wetenskap en Kuns se POORT 2017-inskrywings:
  • Brigitte Geyer nasionale wenner van poësie-afdeling
  • Tien Toppresteerders (Poësie) : Ni-Mari Smith is derde 
  • Tien toppresteerders (Prosa): Ursula Thomashof is sewende en Karen Venter is tiende 
  • Prosawerke wat ook in POORT gepubliseer gaan word: Brigitte Geyer (5 werke), Ni-Mari Smith (2 werke), Alex van Heerden Weicht (1 werk,) Emma Greeff (1 werk), Cynel Gildenhuys (1 werk)
  • Poësiewerke: Ursula Thomashof (1) Brigitte Geyer (1), Katrina Robinson (1)
  • Affies spog met meeste prosawerke wat gepubliseer gaan word.

ANDER SKRYFKOMPETISIES: Affie-leerders gryp alle geleenthede aan om aan geadverteerde AD HOC-SKRYFKOMPETISIES deel te neem, soos die:

ATKV-TAALGENOOT SKRYFKOMPETISIE, ATKV-/JIP-SKRYFKOMPETISIE en BEELD/FAK: Emily Hobhouse-skryfkompetisie

PRESTASIES: die Afrikaanse Hoër Meisieskool se kultuurdiamant het in élkeen van dié kompetisies geblink. In beide die ATKV-TAALGENOOT- en die ATKV-/JIP-SKRYFKOMPETISIE het ‘n Affie-leerder met die hoogste louere getriomfeer. In die BEELD/FAK: EMILY HOBHOUSE SKRYFKOMPETISIE is vier Affie-leerders se werk onder die 50 Beste Skryfstukke op nasionale vlak uitgelig.

Die Afrikaanse Hoër Meisieskool onderskryf die Latynse spreuk:

scribere disces scribendo – “deur te skryf, leer ‘n mens om te skryf”