VCSV & Gemeenskapdiens


VCSV (Verenigde Christelike Studentevereniging)

Hier by AHMP is ‘n aktiewe VCSV-groep. Die aktiwiteite word gereël en bestuur deur ‘n gekose CSV-bestuur met ‘n onderwyser as raadgewende hoof. Die VCSV is aktief deur die hele jaar, wat die volgende byeenkomste insluit:

  • ‘n Groepaktiwiteit elke Dinsdag gedurende pouse – besprekings, video’s, bidsessies en net lekker kuiers.
  • Aandfunksie een keer per kwartaal saam met AHS en soms ook Pretoria Boys High en Pretoria Girls High.
  • Uitreike na laerskole waar ons met naskoolaktiwiteite help en ook na Abbahuis – ‘n huis van bewaring vir klein kindertjies.
  • Kampe – naweekkampe word gereël en ander VCSV-kampe soos Winkelspruit word bemark.

Affie Gemeenskapsdiens

Die afgelope jaar en ‘n half het Affies uitgereik na die gemeenskap. Die beste dankie bly maar ’n glimlag op die gesig van ’n kind, die tannie wat ’n plantjie kry of vir wie daar gebid word!

Affies is ook trots en dankbaar vir elke leerder, ouers en vriende wat die skool ondersteun het met die bottelproppie-projek. Daar het wonderlike netwerke so onstaan!

Die aanvanklike hulpkreet vir proppies het vrugte af gewerp en proppies het van oral in gestroom.

Een rolstoel vir 450 kg plastiekproppies of 50kg broodknippies. Dit is die kern van die gemeenskapsprojek wat Affies aangepak het. Die skool het sedert 2015 proppies ingesamel. Die doel van die projek is om ‘n rolstoel aan ‘n gestremde persoon of iemand wat dit dringend benodig, te skenk.

Die skool het twee rolstoele ontvang vir die hoeveelheid proppies wat reeds ingesamel is en ‘n derde een is oppad met ons volgende poging.

Vrydag, 24 November 2017 was ‘n groot dag vir Affies want ons het twee rolstoele na Alma skool geneem. Alma het twee leerders geidentifiseer en hierdie stoele sal nou vir leerders by hulle huis groter beweeglikheid gee.

Affies en die gemeenskap het reeds meer as ‘n 1000kg se proppies ingesamel.

Dit is ongeveer 450 000 proppies en as ons die proppies langs mekaar sit sal dit ongeveer 13,6km lank wees. ‘n Derde rolstoel is oppad met ons volgende poging.