VCSV & Gemeenskapdiens


VCSV (Verenigde Christelike Studentevereniging)

Hier by AHMP is ‘n aktiewe VCSV-groep. Die aktiwiteite word gereël en bestuur deur ‘n gekose CSV-bestuur met ‘n onderwyser as raadgewende hoof. Die VCSV is aktief deur die hele jaar, wat die volgende byeenkomste insluit:

  • ‘n Groepaktiwiteit elke Dinsdag gedurende pouse – besprekings, video’s, bidsessies en net lekker kuiers.
  • Aandfunksie een keer per kwartaal saam met AHS en soms ook Pretoria Boys High en Pretoria Girls High.
  • Uitreike na laerskole waar ons met naskoolaktiwiteite help en ook na Abbahuis – ‘n huis van bewaring vir klein kindertjies.
  • Kampe – naweekkampe word gereël en ander VCSV-kampe soos Winkelspruit word bemark.

Affie Gemeenskapsdiens

Die afgelope jare het Affies uitgereik na die gemeenskap. Die beste dankie bly maar ’n glimlag op die gesig van ’n kind, die tannie wat ’n plantjie kry of vir wie daar bloot net gebid word!

Maar gemeenskapsdiens is nie net die Affies nie, ons is ook trots en dankbaar vir elke leerder, ouers en vriende wat die skool ondersteun. Een van ons groot projekte is die bottelproppie-projek.

Die aanvanklike hulpkreet vir proppies het vrugte af gewerp en proppies het van oral in gestroom.

Een rolstoel vir 450 kg plastiekproppies of 50kg broodknippies. Dit is die kern van die gemeenskapsprojek wat Affies aangepak het. Die skool het sedert 2015 begin om proppies intesamel. Die doel van die projek is om ‘n rolstoel aan ‘n gestremde persoon of iemand wat dit dringend benodig, te skenk.

Die skool het al reeds vyf rolstoele ontvang vir die hoeveelheid proppies wat ingesamel is en ‘n nog is oppad.

Alma het alreeds vyf leerders geidentifiseer wat rolstoele ontvang het. Dit gee vir leerders groter beweeglikheid by hulle huis.

Affies en die gemeenskap het reeds meer as ‘n 2500kg se proppies ingesamel.