Welkom by Affie-tafeltennis!


Tafeltennis is die mees populêre raketsportsoort in die wêreld weens die feit dat jonk en oud dit kan speel. Selfs persone met fisiese gestremdhede kan deelneem en kompeterend speel: rolstoelspelers en baie interessant – selfs ‘n man (Google: “Ibrahim Hamato-nothing is impossible “) wat sonder arms speel deurdat hy die raket in sy mond vashou! Verder is dit die sportsoort met die tweede grootste deelname wêreldwyd. Meer as 10 miljoen spelers per jaar neem aan goedgekeurde toernooie deel.

Daar moet iets wees in die sport om so ‘n impak te maak! Die vraag is watter waarde kan dit vir u dogter of enige jongmens dalk hê? Hoewel dit in ‘n relatiewe klein spasie gespeel kan word, word dit met ‘n hoë impak van fokus en beweging gedoen. (Google: “Ma Tong: King of Epic shots”).

Die teikengroep vir tafeltennis by Affiesmeisies is díe dogter wat nie noodwendig aan kompeterende sport deelneem nie weens verskeie redes. Soms is dit die kultuuraktiwiteite of akademiese program wat hulle program te besig maak vir ander sportsoorte. Tafeltennis skep egter die geleentheid vir die ontwikkeling van die dogters se vaardighede in…

  • deelname in sportverband asook in enkel- en dubbelspelwedstryde
  • motoriese en balansontwikkeling asook vinnige voetwerk
  • die verbetering van fokus- en konsentrasievermoë
  • Bogenoemde speel aanvanklik, in die beginstadium, ‘n mindere rol omdat ons eerstens die spelpatroon, reëls en basiese houe vir die dogter probeer aanspreek. Kyk gerus na hoe die lande soos China dit doen! (Google: Exercise Table Tennis-just only in China). Tafeltennis bied dus die geleentheid om meer van jou te vra hoe meer tyd jy bereid is om in te sit en hoe kompeterend jy wil en kan speel.

‘n Paar indrukwekkende feite oor Tafeltennis:

  • Die spoed van die balletjie kan by gevorderde spelers tot 160 km/h beweeg en met ‘n spin toegepas op die bal, tot 9000 rpm meebring.
  • Wedstryde is ‘n hoë impak van konsentrasie en beweging en duur gemiddeld 30 minute lank.
  • Die rekord van balle heen-en-weer-slaan is 173 deur Jackie Bellinger en Lisa Lomas (1993)
  • Daar is 14 verskillende houe wat geïdentifisseer is wat die tipe spin, krag en plasing in ag neem.

Wêreldlande wat tel onder die sterkstes in die sport, is: China, Suid-Korea, Duitsland, België en Swede.

Die wêreldorganisasie ITTF (INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION) is in 1926 tot stand gebring. Hulle embleem verskyn op elk van die 1500 goedgekeurde rubbers wat mag gebruik word op die rakette. Die een kant van die raket moet rooi en die anderkant moet swart wees. Die keuse van rubbers word gekies volgens die spelers se tipe spelpatroon. Spel moet eers goed ontwikkel wees voordat jy groot kostes aangaan op ‘n raket. Die aanbeveling is om met ‘n raket te begin met ‘n medium spoed, kontrole en spin. In Suid-Afrika (SATTB) val die skoleliga onder die provinsie se liggaam wat GNNTB (Gauteng-North Table Tennis Board) is. In 2016 het daar 11 skole in Pretoria met 23 spanne in A-, B- en C-ligas ingeskryf, volgens die verskillende sterkte en beskikbaarheid van spelers.

Die balletjies was sedert 1901 gemaak van sellulose met ‘n grootte 38 mm maar vanaf 2014 word dit gemaak van plastiek en het dit 40 mm grootte. Min reëls het verander sedert die ontstaan. Wedstryde word nou bepaal deur tot 11 punte te speel vir ‘n wen en nie soos voorheen tot 21 nie.

Die tafeltennisseisoen by Affiesmeisies begin middel Februarie met die oefeninge op Maandae en Woensdae by AHS se Scoutsaal vanaf 14:00 – 15:30.

Die ligawedstryde vind plaas hoofsaaklik in die tweede kwartaal op Dinsdae en Donderdae. Ons oefen dan net Maandae.

In die derde kwartaal probeer ons om meer die sosiale geleentheid, wat tafeltennis ook bied, te bevorder deur moontlike vriendskaplike wedstryde te speel. Dit kan teen die boeties van AHS in ‘n gemengde dubbelsgeleentheid of saam met die gesinslede tydens ‘n afsluitingsbraai wees.