AFFIE ARTES


Affie-Artes is ‘n hoogtepunt op die Affie-kultuurkalender en is die interne Affie-Artes wat saam met die Afrikaanse Hoër Seunskool aangebied word. Hierdie is Affies se gewildste kuns-, musiek- en talentkompetisie wat in die derde kwartaal aangebied word.

Dit sluit Huishoudkunde, Al Fresco, Potjiekos, Braai, Kreatiewe Skryfwerk, Gedramatiseerde werk, Redenaars, Vreemde Tale aktiwiteite (Frans en Duits), Vokaal (Ligte musiek en/of Klassieke musiek), Kuns (skilder, beeldhou, tekenkuns, gemengde media, ontwerp, kunshandwerk, fotografie, sypaadjie kuns, 3-dimensionele uitbeelding), Dans (alle moontlike genres), Varia (cabaret, mimiek, musicale voorstelling, advertensies/reklame), Toneel, Instrumentaal.

Die Affies neem elke jaar in toenemende getalle aan hierdie gewilde “Kunstefees” deel.

Die program word voor die wintervakansie bekendgestel.

Belangstellendes kan dan rustig besluit vir watter kategorie of kategorieë hulle wil inskryf.

  • Enigeen kan deelneem.
  • Daar is van uitvoerende kunste, skone kunste, skryf tot ‘n potjiekoskompetisie.
  • Die gala-aand program word saamgestel uit interessante items.
  • Aan die einde van hierdie glansaand word ‘n Junior en Senior Victrix Artium aangewys.
  • Affie-Artes is gebore uit die behoefte om ‘n “verhoog” vir talentvolle Affies daar te stel.


Die sukses van die kompetisie lê daarin dat dit deelname aanmoedig en bevorder eerder as om die wenmotief te beklemtoon. Vanjaar het 'n rekord getal Affies ingeskryf vir die Affie-Artes!.