KORE


Hemel op aarde – die Affie-kore bestaan uit ongeveer 300 singende dogters! Affies het DRIE KORE en 'n Sêr groep om meer dogters ‘n geleentheid te gee om te sing en deel te wees van ons sterk AFFIE-KOORTRADISIE.


1. Junior Koor: Graad 8 en 9

Die koor bestaan uit graad 8- en 9-dogters. Dit is verpligtend vir graad 8- en 9- dogters om eers ‘n jaar in die Junior Koor te sing. Dogters kan na die eerste jaar van deelname aan die aktiwiteite van die Junior Koor ‘n oudisie aflê vir die Senior Koor. Dogters wat aan die einde van graad 8 nie die oudisie vir die Senior Koor slaag nie, kan nog ‘n jaar in die Junior Koor sing en aan die einde van graad 9 weer ‘n oudisie aflê.

Nuwe dogters wat in hul skole se koor gesing het, mag aan die einde van graad 9 ‘n oudisie aflê om in die Senior Koor te sing.

Die Junior Koor het jaarliks ‘n oefenkamp, optredes binne en buite die skool, uitstappies na koorkonserte en optredes van die Senior Koor.

Die Junior Koor dien as opleidingskoor vir dogters om met gemak hul voete in die Senior Koor te vind. Dit gaan gepaard met heerlike oefeninge, uitsonderlike optredes en baie pret! Hier word die eerste bloubande tussen dogters gevorm. Hierdie dogters se harte klop reeds BLOU. Om koor te sing in een van die TOP dogterskore in Suid-Afrika is die meeste Affie-dogters se droom.

Oefentye: Dinsdag en Donderdag 17:30 – 19:00 te AHMP.

Dirigent en organiseerder: Mev. Elmi Kruger

E-pos: elmikruger@gmail.com


2. Affie-Angeli

Dogter wat nie ‘n oudisie vir die Senior Koor slaag nie, kan vanaf graad 10 in die Affie Angeli sing. So gee Affies vir alle dogters die geleentheid om tot in graad 12 koor te sing.

Lede van die Affie-Angeli mag weer in graad 10 en 11 ‘n oudisie aflê vir die Senior Koor.

Die Affie-Angeli het jaarliks ‘n koorkamp en heelwat interessante uitstappies en optrede.

Oefentye: Dinsdag en Donderdag 18:00-20:00 te AHMP

Dirigent: Me. Steffie le Roux

Organiseerder: Me. Mariëtte Pienaar

E-pos: mariette.pienaar@ahmp.co.za

Begeleidster: Mev. H. Böhmer


3. Senior Koor: Graad 9-12

Die Senior Koor (Blou Engele) is die trots van ons skool. Hierdie dogterskoor word beskou as een van die TOP kore in Suid-Afrika. Die Blou Engele se klanke is dikwels te hoor oor die radio en op verskeie verhoë.

Daar word jaarliks koorkampe en verskeie konserte gehou. Koortoere vind op ‘n gereelde basis plaas. Hier word hegte en lewenslange vriendsakppe gebou.

Ons sing ook graag saam met ander skole – en universiteitskore want musiek is ‘n universele taal wat oor alle grense en kulture strek. So word bande met ‘n hele gemeenskap gesmee.

Die Blou Engele neem jaarliks deel aan die Pretoria Eisteddfod sowel as ATKV-Applous kompetisie.

Affies se senior koor het verlede jaar derde geeindig tydens die World Chior Games. as die mees ervare skoolkoor in die land aangewys by die ATKV Applous koorkompetisie met ‘n gemiddeld van 90,21%.

Om deel te wees van ons Affiekoortradisie is voorwaar ‘n voorreg.

Oefentye: Dinsdag en Donderdag 17:30-19:00 te AHMP.

Dirigent: Mev. Renette Bouwer

Begeleidster: Mev. Gisela Scriba

Organiseerders:

Mev. Marguerite Swanepoel – marguerite.swanepoel@ahmp.co.za

Mev. Karien Furstenburg – karien.furstenburg@ahmp.co.za

Mev. Cecilia Lochner – cecila.lochner@ahmp.co.za


4. Vierskolekonsert

Die vier enkelgeslag-skole, Die Afrikaanse Hoër Meisieskool, Die Afriikaanse Hoër Seunskool, Pretoria High School for Girls en Pretoria High School for Boys bied jaarliks, op ‘n rotasie basis, die Vierskolekonsert aan.

600 leerders deel die verhoog in ‘n hoendervleis ervaring! Vanjaar sal die konsert vir 28ste keer aangebied word.

Die vier skole tree elke individueel op en daarna is daar gesamentlike orkes- en kooroptredes.

Die Ontwerp- en Visuele Kunsleerders kry ook geleentheid om hulle kunswerke uit te stal.

‘n Eiesoortige musiek- en kunstefees word aangebied wat ‘n hoogtepunt op ons skoolkalender is.