Orkeste


AHMP-JEUGORKES


DIRIGENT: EDDIE CLAYTON

Die orkes het in 2013 ontstaan met ‘n aanvanklike ledetal van 38. Onder die bekwame hand van die befaamde dirigent Eddie Clayton, het die orkes vele hoogtepunte bereik:

Vanaf 2014 – tot 2016 is die orkes by die Pretoria Eisteddfod aangewys as die beste Jeugorkes. Ook word die orkes vanaf 2014, jaarliks uitgenooi na die Johannesburg Youth Orchestra Festival wat in die Linder Teater aangebied word.

In 2014 bied AHMP Jeugorkes, op uitnodiging, ‘n Etensuurkonsert in die Musaion, UP aan.

2015 skop af met ‘n uitnodiging aan die strykerseksie om die bekende Donna Winner, gaskunstenaar by die die Goema-toekennings, te begelei.

In 2016 word die orkes deel van die produksie “Beauty and The Beast” wat deur AHMP in die Staatsteater aangebied is. Vanjaar is die orkes deel van die produksie Sneeuwitjie wat weereens in die Staatsteater aangebied word 21 – 29 Julie.

Die orkes bestaan huidig uit 90 lede. Oudisies vir nuwe lede, word aan die begin van elke jaar gedoen. Geleentheid word ook vir bestaande lede geskep om hul posisies in die orkes te verbeter.

Die repertorium wat jaarliks instudeer word, is baie gebalanseerd. Dit wissel van ernstig-Klassiek tot verwerkings van popmusiek. Die musiek word gewoonlik deur Eddie Clayton verwerk.


ORKES OPTREDE'S 2018

Die Afrikaanse Hoër Meisieskool is uitgenooi om deel te neem aan die ‘Music in the Mountain musiekfees’. Die groep toer na die Drakensberge en tree op saam met die Drakensberg Seunskoor. Die twee skole het ‘n staande toejuiging in ‘n volgepakte saal ontvang.

Na Affie orkes se hoogs suksesvolle optrede in die Drakensberge het die orkes onder groot toejuiging by die nuwe Loftus Park opgetree.

Die AHMP-JEUGORKES oefen op ‘n Woensdagoggend van 7:00-7:50


DIE SINFONIETTA

Dit is ‘n ensemble wat net uit strykers bestaan.

Die doel van die groep is om agtergrondmusiek by onthale, troues, dinees en kunsuitstallings te speel.

Oudisies word nie vir die groep gehou word nie – lede word uitgenooi om in die Sinfonietta te speel.

Die SINFONIETTA oefen op ‘n Maandagoggend van 7:00 – 8:15