Afrikaanse
Hoër Meisieskool Pretoria


Affies het nie ‘n suksesgeheim nie. Sukses is ‘n beloning as gevolg van baie harde werk, doeltreffende en kundige bestuur, bekwame onderwysers en gedissiplineerde leerders.

 

Die goue draad wat deur die jare in al die doen en late by Affies loop, is die strewe om Affies intellektueel te vorm, kultureel te verryk, geestelik te verfyn en hul vroulikheid te raffineer.

 
'n Skool se waarde moet… geskat word… na die gehalte van opvoedende werk wat daar verrig word. Die toon van ‘n skool, sy kulturele lewe en opbloei, sy innerlike geestelike waarde en die bevoegdheid tot die opbou van karakter kan nie deur enige eksamen gemeet word nie.

Mnr FJ le Roux - Eerste skoolhoof 1922