Skip to content

Argitektuur

Die Afrikaanse Hogere Skool het in 1920 in ‘n huis in Visagiestraat begin. Sommer gou was die huis te klein en is die grond in Bondstraat toegeken vir die bou van ‘n ware skoolgebou.

1925

 • Die skoolgebou word ontwerp deur die argitek, John Cleland.
 • Die oorspronklike planne van die skool het twee koshuise voor die skool voorgestel.
 • Die hoeksteen word op 25 November 1925 deur generaal Hertzog gelê.

1927

 • Op 26 Januarie word die nuwe skoolgebou ingewy terwyl daar nog aan die skoolsaal (“vergadersaal”) gebou word. Dit is vandag die skool se mediasentrum.

1930

 • Grond word aangekoop vir uitbreiding vd skool (vir koshuis aan Delystr se kant)

1931

 • Teen die einde van 1931 het die skool een hokkieveld (en een hokkiebal), twee korfbalvelde (en een korfbal), en vier omheinde tennisbane (en twee tennisnette).

1932

 • Die boormasjien “kom aan” en daar word geboor vir water.

1932 -1935

 • Ouers en kinders help bome plant op die terrein (die bestaande dennebome en ou palmbome)

1933

 • Op 1 April word die swembad ingewy (ʼn gronddam).
 • ʼn Opsigterwoning word op die hoek van Walton Jameson- en Jorrisenstraat gebou.

1938

 • ʼn Volledig toegeruste huishoudkundesentrum (vandag lokaal K50) word voltooi.

1939

 • Die koshuis word gebou aangrensend aan Delystraat (huidige Jorissenstraat)

1940

 • Die koshuis aangrensend aan die destydse Delystraat  word betrek en op 20 Maart ingewy

1943

 • Die atletiekbaan word uitgelê (op gras-hokkieveld)
 • Die personeelkamer word die biblioteek, en lokaal K2 word die personeelkamer

1944

 • Die biologie-kweekhuisie word gebou

1945

 • Die swembad kry ‘n suiweringstelsel
 • Twee korfbalbane word tennisbane en twee nuwe korfbalbane word gebou
 • Bouwerk word onderbreek as gevolg van ʼn tekort aan hout veroorsaak deur die Tweede Wêreldoorlog. Drie nuwe, maar halfklaar klaskamers word ingewy (huidige lokaal K76, K77 en K78)

1946

 • Nog twee tennisbane en twee nuwe korfbalbane word voltooi
 • ʼn Nuwe vleuel word aangebou: vier klaskamers en ʼn kunskamer (K40), aardrykskundekamer (K35) en ʼn ruim huishoudkundesentrum

1947

 • Die paaie by die skool word geteer
 • Die grondvierkant voor die skool word vervang met ʼn sementstoep

1948

 • Tennis- en hokkie-huisie word gebou

1949

 • ʼn Stoor vir LO-apparaat word gebou
 • Paaie om die koshuis word geteer
 • Aanbouings aan die koshuis neem ʼn aanvang
 • Swembad-kleedkamers word gebou
 • Swembad word geteël
 • Op 19 November vernietig ʼn haelstorm 400 ruite

1950

 • Swembad en swembadkleedkamers word ingewy
 • Die koshuis is so oorvol dat twintig ekstra dogters in die studiekamer gehuisves word
 • Bouwerk by die koshuis begin – die eetkamerdak word gelig

1951

 • Hoof se woonstel word gebou
 • Snoeperywinkel word gebou (langs die huidige atletiekkantoor)
 • ʼn Kunskamer is in aanbou (K56)
 • Die plan vir tien klaskamers is gereed (drieverdieping-gebou)
 • Juf Steijn bepleit ʼn saal: “Die siel van ʼn skool word in die saal gevorm”
 • Twee vooruitvervaardigde klaskamers word opgerig (BK1 tot 3 en BK4)
 • Die koshuis word uitgebrei – nuwe slaapvertrekke en ʼn studiesaal word in die koshuis bygevoeg
 • Twee tennisbane en twee korfbalbane word gebou, en teerpaaie word om die skool en koshuis gelê

1952

 • Twee van die ses sportbane benodig herstelwerk

1953

 • Drieverdieping word gebou (sonder huidige laboratoriums & ontwerp-klas)
 • Twee nuwe tennisbane word voltooi
 • Heining word op die buitenste hoek aangebring om “ongewenste besoekers” uit te hou
 • Die departement bied aan om die grond wes van die skool aan te koop

1955

 • Die teël van swembad kos 450 pond

1958

 • Twee tennisbane kry ʼn nuwe oppervlak en word omhein
 • Die raad van beheer notuleer hul kommer oor die verkeersprobleme om die skool. Daarom is dit nodig om dogters toegang tot die skool te gee vanuit Kirknessstraat en daarvoor sal dit nodig wees om die hoekerf aan te koop

1959

 • Navraag moet by Dept gerig word oor “hoe die bestaande vloere behandel kan word om polesering daarvan uit te skakel”
 • Korfbalvelde word voltooi
 • Snoeperywinkel word agter die saal gebou
 • Leerlinge help gras plant by nuwe saal

1960

 • Op Beheerliggaam se voorstel dat die saal na haar vernoem word, antwoord juf Steijn dat dit teen haar beginsels indruis om skole en sale na mense te vernoem wat nog lewe
 • Orrel word in ʼn “put” in die saal ingebou
 • Ou saal word omskep in biblioteek
 • Twee erwe ten weste van die skool (teenaan Walton Jameson) word aangekoop
 • Die Engela Groenewald-biblioteek word in gebruik geneem
 • Grond vir terreinuitbreiding word aangekoop met ander andere die musiekhuis op

1961

 • Twee huise teenaan Kirknessstraat word aangekoop: Rooihuis (vandag se musiekhuis) en Withuis (vir gebruik deur konsessie-leerlinge uit die buiteland)
 • Twee fonteintjies word op die skoolterrein opgerig: een by die Bokkie, en een in die portaal (waar die glas-vergaderlokaal nou is)

1962

 • Tennisbane kry sementoppervlak
 • Die Withuis word gesloop

1970

 • Die skool word geverf en skoongemaak. Die proses duur die hele dekade
 • Die saal kry ʼn nuwe skerm en elektries aangedrewe gordyne

1971

 • Tydelike klasse word opgerig (BK5 tot 12, die huidige drama- en NW-klasse)
 • Vier nuwe tennisbane en ʼn tennismuur (agter die snoepie) word opgerig – ʼn skenking van die egpaar Middleton

1978

 • Op Maandag, 10 Januarie word Nasionale Bossiedag vir die eerste keer by die skool gevier toe al die dogters  inspring en bossies uittrek

1980

 • Die vier tennisbane se oppervlaktes word vervang

1985

 • Leo Theron se Gedenkvenster word deel van die skool

1987

 • Die skool se dak word  geverf

1988

 • Die ouers rig die sogenaamde “Pophuisie” op om te gebruik as kitskombuis tydens sportwedstryde

1989

 • Die koshuis se voorportaal, ontspanningsaal en eetsaal word opgeknap

1991

 • Die ou NKP-koshuis, Huis Hoogenhout, word deur die Onderwysdepartement aan Affies oorgedra
 • Daar word suksesvol vir water geboor
 • Die prefekte herstel die DS Wagner-gedenktuin
 • AHMP wen eerste prys in ʼn tuinkompetisie vir hoërskole

1992

 • Die ou kunsklas (K56) word omskep in ’n nuwe liggaamsoefeningsaal 

1994

 • Die koste om Huis Hoogenhout te restoureer word beraam op meer as R500 000. Die hoë koste en vervoerprobleme veroorsaak dat die projek onsuksesvol is. Die gebou word uiteindelik verkoop
 • Die sitkamer van die Musiekhuis word opgeknap en word die Rooi Konsertkamer met die oog op kamerkonserte

1995

 • Daar word begin met die bou van ‘n “sierlike, statige nuwe koshuis” vir 125 dogters

1996

 • Die nuwe senior koshuis met 62 dubbelkamers asook ‘n herontwerpte kombuis word in gebruik geneem 

1997

 • ‘n Rekenaarstudiesentrum word ingerig met 30 pentium-rekenaars
 • Die nuwe hokkieveld word met grond opgevul tot die regte hoogte

1998

 • Die skool en dak word geverf en opgeknap
 • ʼn Tennis-/hokkie-klubhuisie word tussen die tennisbane en hokkieveld gebou (nou die mini-gimnasium) 

2007

 • Die vierkant voor die geliefde adjunkhoof, mev Jessen, word na haar vernoem, nl Jessen Square
 • Affies kry ‘n nuwe gebou, die Louisa Venter-studiesentrum
 • ‘n Eie astro-hokkieveld word gebou vir AHMP en AHS om saam te gebruik

2010

 • Al die sypaadjies om die skool word plavei dansky opknapping van die omgewing rondom Loftus vir die Sokkerwêreldbeker
 • Daar word vir sekuriteitsdoeleindes voor die Sokkerwêreldbeker oral op skoolterrein blou palissades opgerig
 • Fonds Vivus-fontein word deur Alex Mazzoni se ouers opgerig ter herhinnering van Alex nadat sy oorlede is in ʼn motor ongeluk ná haar matriekafskeid. 

2013

 • EC Steijn-saal word vernuwe en vergroot met ‘n galery
 • Nuwe ontvangs-paviljoen by die hoofhek in Bondstraat
 • Sportklubhuis word gebou

2014

 • Spreiligte word by die Astro opgerig

2015

 • Koshuis se nuwe naam, Huis Steijn, en logo word ingehuldig

2016

 • Sluit jou hart aan Affies vas-muur word ingerig 

2017

 • AHMP kry ‘n nuwe verhitte swembad
 • Die nuwe AHMP-restaurant met studielokaal en klerebank word gebou (naam is demokraties deur die leerders verkies as “Vincent’s, vernoem na die skool se geliefde hekwag)

Kontak Ons

As u enige ander vrae het of inligting benodig, kontak ons gerus.