Stroom-Op


Die skoolkoerant, STROOM-OP, gee Affies die geleentheid om hul skryfvermoë asook hul deelname in die skoolgemeenskap te bevorder. Enige leerder met ʼn liefde vir skryf kan hierby aansluit. Die skoolkoerantjie verskyn kwartaalliks en elke leerder ontvang ‘n kopie aan die begin van elke kwartaal.

Die skoolkoerant is vir die leerders deur die leerders ontwikkel.

Affies se skoolkoerant onder die leiding van mev. Natalie Goetch, woeker met ‘n redaksiespan van ongeveer 20 lede. Die redaktrise, Lara Opperman, en die joernaliste sorg dat nuus altyd kraakvars bly. Hierdie toegewyde span is hard aan die werk om opwindende nuwe stories op te spoor en om artikels uit die hart van Affies te skryf.

Afrikaanse Hoër Meisieskool se eerste Stroom op vir 2018
AHM Stroom-Op_1e_2018